Advokátní kancelář Drábek & Pezl vznikla v roce 2008 spojením praxí samostatných advokátů Mgr. Jakuba Drábka a JUDr. Tomáše Pezla. Kancelář se od počátku profiluje jako kancelář se širokým záběrem advokátní praxe založené na mladém dynamickém týmu.

 • Mgr. Jakub Drábek

  Specializuje se na problematiku trestního práva, včetně obhajoby v trestním řízení, rodinného práva včetně řízení o péči o dítě a civilního práva, zejména pak práva smluvního, práva obchodního a pracovního.

 • JUDr. Tomáš Pezl

  Specializuje se na problematiku civilního práva, zejména pak práva smluvního, práva obchodního a pracovního. Dále pak se zabývá i právem Evropské unie, právem na ochranu spotřebitele a právem ústavním a mezinárodním.

více o nás »Advokátní kancelář Drábek & Pezl
+420 222 523 654
kancelar@drabek-pezl.cz
Oldřichova 23, 128 00 Praha 2
 

Specializace

 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Obchodní právo
 • Zakládání obchodních společností včetně evropských společností
 • Insolvenční právo
 • Pracovní právo
 • Právo Evropské Unie
 • Ochrana spotřebitele
 • Správní právo

podrobněji »